Type 1300: TRI-flex banden worden, naast aandrijving op de trommel, middels aandrijfwielen voortbewogen. Dit soort aandrijfwielen hebben een eigen speciale geometrische vorm zodat de tanden goed aangrijpen op de insteken van de band.

De aandrijfwielen worden zowel gebruikt voor banden die in spiraaltorens lopen als ook voor banden die een rechte bandloop kennen.

Triflex 27,4-4,9-18 (HD), 1.4305, Br=45, Bo=40++

 • Triflex steek – ø insteek – aantal tanden (HD), materiaal, breedte, boring (2x plus = spiebaan met tapgat)

Meer info

De aandrijfwielen voor de Triflex banden worden door ons zelf geproduceerd. Hierdoor kunnen de tandwielen in nagenoeg alle technische uitvoeringen gerealiseerd worden. De belangrijkste parameters daarin zijn aantal tanden (steekcirkel), breedte, materiaalsoort, boring, wel of geen spiebaan en wel of geen tapgat (met stelschroef). Voor deze parameters zijn wel aanbevelingen te doen;

 • – Aantal tanden (steekcirkel); aanbevolen 12 tot 24
 • – Breedte; conform klantspecificatie, veelal 45 – 55 mm
 • – Materialen: POM, PE1000, 1.4305, 1.0503
 • – Boring: conform klantspecificatie. Ronde boring geniet de voorkeur
 • – Spiebaan: altijd (meeloopwielen kunnen eventueel zonder)
 • – Tapgat: voorkeur voor borging op de spiebaan en niet op de as i.v.m. voorkomen van beschadigingen op de as.

De TRI-flex aandrijfwielen, inclusief het gecombineerd aangedreven principe van de Triflex banden, laten zich kenmerken door:

 • – Triflex banden die in een spiraaltoren lopen worden aangedreven op basis van een combinatie van wrijving en aandrijfwielen. Een goede afstemming tussen beide is (overdrive) is van cruciaal belang voor een goede bandloop
 • – Aandrijfwielen uiteraard gebruikt op de aandrijfas, maar worden ook vaak op meeloop assen geplaatst om de band richting te geven cq te corrigeren
 • – De aandrijfwielen kennen naast te vertanding een glad loopvlak, ook wel de naaf genoemd, waar de schakel op kan rusten
 • – Advies luidt om wielen te nemen met zo klein mogelijk steekcirkel (maar minstens 8 tanden)
 • – Voorkeur voor een grote omslagen hoek van band t.o.v. de tandwielen (180°)

Wanneer een Type 1300: TRI-flex band ingezet wordt, worden deze tandwielen gebruikt. De toepassingen zijn dus dezelfde als voor deze band; installaties waarbij voedingsmiddelen geleidelijk afgekoeld of opgewarmd worden. Hierbij valt te denken aan processen als koelen, vriezen, pasteurizeren, roken en koken. Zoals al eerder genoemd worden de banden overwegend gebruikt in spiraalvormige toreninstallaties. Het is echter ook mogelijk om de TRI-flex band in een rechtlijnige installatie in te zetten. Dan betreft het vaak een installatie voor het “shock-freezen” van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld door gebruikt te maken van vloeibare stikstof die gelijk verdampt. Hiervoor worden dezelfde aandrijfwielen gebruikt als voor een spiraal toren.

Tri-flex