Aandrijfwielen zijn, naast 1100B: OGB(-L) Buistrommels en 1100K: OGB(-L) Kooitrommels, de derde mogelijkheid om draadogenbanden aan te drijven. De wielen bestaan uit gefreesde kamers waar de insteken met daar omheen geregen oogjes invallen. Bij Tribelt zijn deze kamers “hoekig” in plaats van radiusvormig. Voor de lokalisatiedraden van een OGB-L band zijn eveneens speciale kamers gecreëerd.

Meer info

De aandrijfwielen voor draadogenbanden worden door ons zelf geproduceerd. Hierdoor kunnen de tandwielen in nagenoeg alle technische uitvoeringen gerealiseerd worden. De belangrijkste parameters daarin zijn aantal tanden (steekcirkel), breedte, materiaalsoort, boring, wel of geen spiebaan, wel of geen tapgat (met stelschroef) en de eventuele uitsparing voor een schalmenrij. Voor deze parameters zijn wel aanbevelingen te doen;

 • – Aantal tanden (steekcirkel); aanbevolen 8 tot 16
 • – Breedte; >60 mm (afhankelijk van maasopening band)
 • – Materialen: POM, PA6G, PA6G-XAU, 1.4305, 1.0503
 • – Boring: conform klantspecificatie. Ronde boring geniet de voorkeur
 • – Spiebaan: altijd (meeloopwielen kunnen eventueel zonder)
 • – Tapgat: voorkeur voor borging op de spiebaan en niet op de as i.v.m. voorkomen van beschadigingen op de as.
 • – Uitsparing ten behoeve van schalmensporen wordt te allen tijde aanbevolen

De OGB(-L) aandrijfwielen laten zich kenmerken door:

 • – Aandrijving op basis van tandwielen; geen kans op bandslip
 • – Door de relatief grote steek van de band treedt altijd een zogenaamd polygooneffect op. Hoe groter het aantal tanden, hoe kleiner dit effect.
 • – De onderlinge afstand tussen de tandwielen is afhankelijk van de breedte van de tandwielen en de totale bandbreedte.
 • – Voorkeur voor een grote omslagen hoek van band t.o.v. de tandwielen (180°)
 • – Tribelt tandwielen hebben “kamers” met een hoekig profiel in plaats van radiusvormig. Hierdoor is er sprake van betere krachtoverdracht van tandwiel op de band.
 • – Door tandwielen uit te voeren met een uitsparing voor de schalmensporen wordt het buigend moment op de insteek verkleind wat gunstig is voor de levensduur van de band

Voor draadogenbanden waarbij er geen sprake is van een zware belading kan voor de aandrijving zonder problemen voor type 1100T: OGB(-L) aandrijfwielen gekozen worden. Enkele toepassingen zijn:

 • – Bakovens in aardappel en vleesverwerkende industrieën
 • – Koel- en vriestunnels (eventueel speciale ice-crusher uitvoering)
 • – Droogtunnels
 • – Reinigingsinstallaties

Indien er sprake is van zware belading op de band wordt geadviseerd om een aandrijftrommel te nemen. Zie Type 1100B: Buistrommel en Type 1100K: kooitrommel.

Draadogenband