De draadogenband ontstaat door een aaneenschakeling van draadogen. Draadogen zijn stukjes draad met aan beide uiteinden een gebogen oogje. Deze oogjes worden met elkaar verbonden door middel van insteken die aan weerszijden een kop bevatten. Om de band te verstevigen worden rijen metalen schalmen ingevlochten in de band.

Indien gewenst kunnen de oogjes op onderlinge afstand gehouden worden door metalen veren waardoor een meer open band verkregen wordt.

 • – Steek: 25,4 / 30 / 50 / 50,8 / 75 mm
 • – Maas wijdte: gelijk aan draaddikte oogjes of middels veertjes
 • – Ogendraad: ø 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
 • – Insteekdraad: ø 4,0 / 5,0 / 7,0 / 8,0 mm
 • – Materialen: 1.0304 (blank) / 1.4301 (RVS304) / 1.4401 (RVS316)
 • – Temperatuurbereik: cryogeen tot ca. 250 °C
 • – Bandbreedtebereik: OGB tot 2000 mm (zie ophopen speling bij eigenschappen)
 • – Bandbreedtebereik: OGB-S tot 6500 mm
 • – Mogelijkheid tot verhoogde zijplaten
 • – Mogelijkheid tot bevestiging van meenemers
 • – Mogelijkheid tot bevestiging van plaatvulling
 • – Mogelijkheid tot inbouwen van speciale productdragers
 • – Mogelijkheid tot zijdelingse kettingen (zie Type 1000: KE)

De OGB banden laten zich kenmerken door:

 • – Aandrijving op basis van tandwielen/trommels; geen kans op bandslip
 • – Zeer rechte bandloop vanwege positionering door aandrijfelementen en eventuele toepassing van speciale “doorgezette” schalmen
 • – Zeer hoge belastingsterkte mogelijk door variabele opbouw van schalmenrijen
 • – Ondersteuning: strippen in lengterichting onder schalmenrijen
 • – Bij een OGB uitvoering is de band zeer dicht (weinig doorlaat)
 • – Een OGB band zal vlak na ingebruikname “dakvorming” kunnen vertonen. Oorzaak hiervan is dat de band relatief “strak” af wordt gelast. Indien dit niet gebeurt zal er snel sprake zijn van “uitstekende insteken” of dat er een opening (spleet) in de band ontstaat doordat aanwezige speling in de band zich ophoopt.
 • – Band is niet geschikt voor kleine producten omdat aanwezige speling in de band zich na verloop van tijd gaat “ophopen” waardoor een opening (spleet) in de band kan ontstaan
 • – Eenvoudig te reinigen omdat zich geen residu in de spiralen kan ophopen, door toepassing van speciale schalmen met sleufgaten Indien sprake is van zeer gevoelige producten, bijvoorbeeld bij fragiele productkorst, kan middels speciale schalmen uit “volmateriaal” de kans op productbeschadiging geminimaliseerd worden
 • – In verhouding met andere type banden is een lange levensduur te realiseren. Dit valt nog verder te verlengen door gebruik te maken van excentrische (extra hoge schalmen)
 • – Gereedschappen zijn vormvast; niet elke combinatie van steek / maas / ogendraad / insteekdraad is mogelijk

OGB(-S) banden zijn de voorloper van OGB-L banden. Hierdoor kennen ze een uitgestrekt toepassingsgebied. Zeker wanneer vervangingsbanden in ogenschouw worden genomen. Voor nieuwbouwinstallaties worden OGB(-S) banden relatief weinig ingezet.

Vooral in installaties waar zeer lage temperaturen worden gerealiseerd wil men nog wel eens de voorkeur geven aan OGB banden ten opzichte van OGB-L. Argument daarbij is dat oogjes afbreken nabij de lasverbinding met de lokalisatiedraad. Tribelt heeft echter een gecontroleerd lasproces waarbij inbreng van overtollige warmte vermeden wordt. Hierdoor is de structuurwijziging van het materiaal nabij de las minimaal waardoor de oogjes veel minder snel zullen breken.