In de industriële wereld is verpakken een specialisme op zich geworden. Bij het verpakken en de voorbereiding daarop worden diverse processen toegepast waarbij metalen banden gebruikt worden. De meest voorkomende processen worden hieronder genoemd en uiteen gezet.

Wanneer producten verpakt zijn en vervolgens in een karton of tray tot een “grootverpakking” zijn samengesteld dient er vaak een folie om het geheel geplaatst te worden. Dit soort folie wordt vaak in een krimptunnel aangebracht waarbij een folie verhit wordt en straks om de “grootverpakking” wordt getrokken. Omdat dit bij relatief hoge temperatuur gebeurt worden voor deze installaties vaak metalen banden ingezet. Een kettingband met een WG of spiraaldek is een veel voorkomende oplossing hiervoor.

Voor het afvullen van verpakkingen is het soms noodzakelijk om metalen banden in de installatie te hebben. Een reden daarvoor kan zijn dat het af te vullen medium te agressief is om een kunststof band te kunnen gebruiken of dat de temperatuur waarbij afgevuld wordt te hoog ligt. Positief aangedreven banden als draadogenbanden zijn een mooie oplossing voor dergelijke toepassingen maar ook andere bandtypen kunnen in aanmerking komen. Afhankelijk van de randvoorwaarden kunnen wij met u meedenken om tot een optimale oplossing te komen.

Alvorens producten in de verpakking kunnen moet deze soms eerst gedroogd worden. Ook kan het zijn dat het product zelf eerst gedroogd moet worden. Voor het drogen zijn verschillende technieken mogelijk waarbij elke machinebouwer zijn eigen concepten en principes heeft. In veel gevallen wordt daarbij gebruikt gemaakt van metalen banden voor transport door de installatie. Tribelt levert aan veel machinebouwers die installaties bouwen voor het drogen van product en/of verpakking ervan. Hierdoor hebben wij ruime ervaring met de verschillende bandtypen die hiervoor geëigend zijn.

In diverse industrieën is het een vereiste om micro-organismen zoals bacteriën te doden alvorens een product in de verpakking gedaan kan worden. Bekende technieken daarvoor zijn sterilisatie en pasteurisatie. Zo’n proces kan zowel toegepast worden op het product als op de verpakking ervan. In diverse installatietypes worden metalen banden gebruikt om het te steriliseren/pasteuriseren item door te voeren. Tribelt heeft veel ervaring met de productie van dergelijke banden, of het nu voor de voedingsmiddelenindustrie of de farmaceutische branche is. Ook het soort band maakt niet uit, gevlochten banden, draadogenbanden, positief aangedreven banden, uitvoeringen met kettingen, er zijn veel verschillende uitvoeringen bekend voor deze processen en Tribelt heeft de kennis daarvoor in huis.

Het wassen en reinigen van producten en/of verpakkingen komt dusdanig veel voor dit voor Tribelt een hoofdmarkt is. Daarom verwijzen wij u graag naar de pagina “Wassen en reinigen”.