Ondanks dat bij de andere hoofdgroepen reeds behoorlijke wat verschillende toepassingen van onze producten toegelicht en uiteengezet zijn, blijven er nog steeds een aantal welbekende en veel voorkomende toepassingen onderbelicht. Hieronder worden daarom nog een aantal bekende branches uiteengezet waarin metalen banden gebruikt worden. Mocht daarmee uw toepassing nog niet genoemd zijn op onze website, neem dan contact met ons want we denken graag met u mee over de mogelijkheden!

Bij het fineren van houten platen worden doorloopinstallaties gebruikt waarin grote metalen “Type 100: WG” transportbanden gebruikt worden. Dit soort installaties kunnen tot 6 meter breed en zeer lang zijn. Tribelt heeft de technische mogelijkheden om banden voor dit soort installaties te produceren, zelfs voor de 6 meter brede. Lengte vormt geen probleem, banden kunnen in principe oneindig lang gemaakt worden.

Bij de fabricage van gipsproducten worden metalen transportbanden gebruikt. Bekend voor deze industrie is de inzet van de “Type 1100: OGB-L” band. Met een zeer stabiele bandloop zonder kans op slib zorgt een installatie met deze band ervoor dat product zeer gelijkmatig verdeeld kan worden.

Isolatiematerialen worden middels continue doorlopende processen vervaardigd. Transportsystemen zijn daarbij een ‘must’. Wanneer er ook nog een proces bij komt kijken zijn metalen banden vaak de beste optie voor het transportsysteem. Tribelt heeft met verschillende bandtypen ervaring in deze markt, waarbij de “Type 100: WG” en “Type 1100: OGB-L” de meest voorkomende zijn. Juist omdat deze markt met continue processen werkt kennen we het belang om het risico op downtime te minimaliseren. Ook voor metalen banden is het niet mogelijk om een onbeperkte levensduur aan te houden, daarom maken we op verzoek afspraken met klanten over reservebanden op voorraad.

Tegenwoordig kennen we geen afval meer. Iets wat voorheen als afval werd gezien dient nu aan de basis van een nieuwe keten te staan. Op basis van deze gedachte en door regelgeving op gebied van milieu, zijn de laatste decennia diverse nieuwe technieken ontwikkeld om ‘afvalproducten’ te verwerken tot een grondstof of een ander product. Wanneer dat niet lukt dienen we op z’n minst de nog bruikbare stoffen uit het afval te scheiden. Een belangrijk proces daarin is het drogen, indikken of inklinken van slib, residu en/of mest. Hiervoor zijn tal van technieken ontwikkeld waarbij een aantal van deze technieken uitgevoerd worden middels installaties met banddrogers. In veel gevallen dient zo’n band in metaal uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen zoals weerstand tegen slijtage, hoge toelaatbare trekkracht, weerstand tegen agressieve componenten en zelfs wetgeving. Tribelt heeft diverse soorten banden voor dergelijke drogers geleverd waarbij de meest voorkomende “Type 1100: OGB-L” is.